Support
www.thaibizsolutions.com
095-979-9890
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างไร

วันที่: 03-09-2013

ทำไมการใช้ภาษาอังกฤษจึงสำคัญกับเรานักภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ในปัจจุบันถือเป็นภาษากลางสำหรับทั่วทั้งโลก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันรู้เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใด ใช้ภาษาอะไร อย่างคนไทยใช้ภาษาไทย แต่เมื่อต้องสื่อสารกับคนต่างประเทศ เค้าใช้ภาษาเราไม่เป็น เราใช้ภาษาเค้าไม่เป็น ก็ต้องมีภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ภาษานี้จะถูกบรรจุเป็นการเรียนการสอนของทุกชาติ